Ama-25 + Ama-Great Diabolik Lovers Quotes Mayelana Nezothando Nokuphelelwa Yithemba

abathandi be-diabolik anime wallpaper

Izingcaphuno zikaDiabolik Lovers kuthathwe kubalingiswa:

  • UKou Mukami.
  • ULaito Sakamaki.
  • USubaru Sakamaki.
  • UYui Komori.
  • U-Ayato Sakamaki.
  • Azusa Mukami.
  • Kanato Sakamaki.

Abathandi beDiabolik uchungechunge lwe-shoujo / vampire, olwenziwe isitudiyo esifanayo ne- 'The Legend Of The Legendary Heroes'.Ama-harems akule anime athonya amandla, futhi lokho kudlala indima kuzingcaphuno ezigxile kwezothando, ukuphelelwa yithemba nobutha.

Ake sabelane ngemigqa ehamba phambili evela ku-anime.

1. Izilinganiso ze-Ayato Sakamaki

Izingcaphuno zika-Ayato Sakamaki“Kumele ngibe ngowokuqala. Kumele… ngibe phambili. Ungcono kunabafowethu… ungcono kuno… noma ngubani. ” - U-Ayato Sakamaki

U-Ayato Sakamaki ucaphuna u-1

'Ngizokumaka ukuze ungakhohlwa ukuthi ungowami, futhi ungowami kuphela.' - U-Ayato SakamakiU-Ayato Sakamaki ucaphuna 2

“Ungabheki omunye umuntu. Ungowami. ” - U-Ayato Sakamaki

U-Ayato Sakamaki ucaphuna u-3“Hhayi bo, kungani uqhaqhazela? Angesabi, angithi? Noma nini lapho uzizwa wesaba woza uzongifuna. Ngizimisele ukukufundisa, kaninginingi uze ungazi kakhulu. Ngidinga ukuthi ungizwe kusukela ekhanda kuye ozwaneni, ungilandele ngenhliziyo nangomphefumulo. Ngeke ngiphikwe. Qonda lokhu, ungowami kuze kube phakade. ” - U-Ayato Sakamaki

U-Ayato Sakamaki ucaphuna u-4

“Ngithatha konke engikufunayo nakho konke engikubonayo. Kuyilungelo lombusi ukuhlukumeza ukunqoba kwakhe, akunjalo? Ngikubuka uvikeleka ngokungangabazeki ngasekugcineni. Wela uze ungabe usakwazi ukuqhubeka uwele, bese ukhala. ” - U-Ayato Sakamakilapho ongabuka khona i-anime ebizwa nge-english

2. Izingcaphuno zika-Azusa Mukami

U-Azusa Mukami ucaphuna

“Ucabanga ukuthi yini ebuhlungu kunazo zonke emhlabeni? Akufi njengoba ubungacabanga. Ayifunwa yinoma ngubani. ' - Azusa Mukami

U-Azusa Mukami ucaphuna u-1

“Unezinhlungu, ngakho kumele uzithande. Kepha mina… nami ngingathanda. Ubuhlungu obungokomzimba obuzwayo buvumela ukuthi ukhohlwe obuzwayo. ” - Azusa Mukami

3. Izilinganiso ze-Yui Komori

Izingcaphuno zikaYui Komori

'Phakathi kwesiqholo sama-rose amahle, esiqhakaza ukulahlwa okungalawuleki… ngifunda ngekusasa lami. Ngihlangane nabo sengathi ngidonswe kubo… ngemicu yokudalelwa. Bangama-vampire, balambele igazi nesifiso. Okuthile ngaphakathi kimi kuqala ukungangeneki ... bese kuqala ukuphaphama. Akusekho ndawo yokubalekela. ” - UYui Komori

UYui Komori ucaphuna 1

“Irose lase liqale ukubuna. Ngilangazelela ukweqa, ngishayela isigxobo enhliziyweni ebandayo bese siyanyamalala. Ngivalela isilingo nesifiso… ngaphakathi kwesihogo segazi esinqatshelwe. ” - UYui Komori

UYui Komori ucaphuna 2

'Ngilapha ngoba ngidinga ukuthola iqiniso.' - UYui Komori

UYui Komori ucaphuna i-3

'Angiyisisulu somuntu.' - UYui Komori

UYui Komori ucaphuna 4

“Ulokhu ungibiza ngokuthi chichinashi. Nginegama futhi nginguYui Komori. ” - UYui Komori

UYui Komori ucaphuna u-5

“Kodwa ngisazokholwa. Noma ngabe impilo iba buhlungu kanjani, ngisazokholwa. Umuntu ubuthakathaka, ngakho kumele ngikholwe. ” - UYui Komori

4.Izilinganiso zeSubaru Sakamaki

Izingcaphuno zikaSubaru Sakamaki

“Ngabe uzokwamukela ikusasa lakho bese udela konke kithi? Uma ukwazi ukwenza lokho, ngizokuhambisa nami siye ephusheni laphakade. Ukuthi lelo phupho iZulu noma iSihogo kukuwe. Ngeke ngiyeke mina. Ukuthi uzizwa kanjani ngayo akubalulekile. Ngizokwenza engikuthandayo, ngakho-ke ziqinise. ” - Subaru Sakamaki

USubaru Sakamaki ucaphuna 1

“Ngazi ukubhubhisa kuphela, futhi angifuni ukufunda okunye. Ngiyimpilo emoshayo, ngihlushwa umkhuhlane nokukhungatheka okungalawuleki. Kuze kuphele ukoma kwami. ” - Subaru Sakamaki

5. Izilinganiso zeKanato Sakamaki

Kanato Sakamaki ucaphuna

'Uma ufuna ukufunda kabanzi ngami bese uzama ukungiqonda kangcono.' - Kanato Sakamaki

ucezu oluhle kakhulu lwe-anime 2019

UKanato Sakamaki ucaphuna u-1

“Ngijabule kakhulu ukukubona uvukile manje. Awu siyabona. Sonke besikhathazekile lapho. Kodwa manje ngijabule. Ngoba ngizokwazi ukubona lokho kubukeka kokwesaba ebusweni bakho futhi. Leyo nkulumo esabekayo, iyathandeka impela. Izici zakho ezintekenteke ezigcwele izinhlungu, ukubukeka kokwesaba okugcwalisa amehlo akho njengoba ungicela ukuthi ngime. Uyazi ukuthi ngiyithanda kanjani uma wenza lobo buso. Ngakho-ke, ngicela… Ngeke ungenzele yona, njengamanje? ” - Kanato Sakamaki

UKanato Sakamaki ucaphuna 2

“Amathuna amnyama kakhulu futhi anuka phu ukufa. Ngicabanga ukuthi zinhle, angithi? Ngiyawathanda amathuna. Bayabanda futhi bathule, futhi abanandaba nokwesaba. ”- UKanato Sakamaki

UKanato Sakamaki ucaphuna u-3

'Lokho kubukeka okuhle kunezinhlungu, kugcwele ukwesaba, kubukeka kulangazelela kakhulu ukubaleka.' - Kanato Sakamaki

UKanato Sakamaki ucaphuna u-4

“Uma uzogijima, gijima ngokushesha. Futhi uma uzoqamba amanga, kushise. Bheka kimi kuphela. Smile kimi kuphela. Njengonodoli ozithobayo ocingweni. ” - Kanato Sakamaki

6.Laito Sakamaki Quotes

Izingcaphuno zikaLaito Sakamaki

'Ku-vampire, ukubulala kuyindlela yokugcina yokuvuma uthando lwakho.' - ULaito Sakamaki

ULaito Sakamaki ucaphuna u-1

“Umona yisona sinongo esihle kakhulu. Ake ikukhukhulele kude. Lapho ungizonda ngokwengeziwe, uyothandeka ngokwengeziwe. Uma ngikubona umbozwe ukuhaha, ngifuna ukuthandana nawe. ” - ULaito Sakamaki

ULaito Sakamaki ucaphuna 2

“Uyazi ukuthi kunjani ukuthanda umuntu kangaka uze uzonde?” - ULaito Sakamaki

ULaito Sakamaki ucaphuna u-3

'Unikelwe kithi njengomhlatshelo… yilo kanye isonto onokholo olunjalo kulo.' - ULaito Sakamaki

7. Izilinganiso zeKou Mukami

Kou Mukami ucaphuna

“Ngabe ucabanga ukuthi bengizokunika okuthile ngaphandle kwentengo ongayikhokha? Lona ngumhlaba wokupha nothatha. ” - UKou Mukami

Isithombe esifakiwe: umthombo

-

Kunconyiwe:

I-14 + Best Ping Pong Abalingisi Bama-Quotes Wezithombe Bayothanda

Izilinganiso ezingama-11 + Abakhulu Bokubulala Abaziqhenyayo Zama-Anime Fans