Izilinganiso ezingama-40 + zeBlue Exorcist Ezizodala Imizwa Yakho

i-blue exorcist wallpaper rin futhi yukio

Blue Exorcist izinhlamvu ezishiwo kulokhu okuthunyelwe:

  • Rin Okumura.
  • UShiemi Moriyama.
  • Shura Kirigakure.
  • Izumo Kamiki.
  • UShima Kinzou.
  • Yukio Okumura.
  • URyuji Suguro.
  • UNoriko Paku.
  • Neuhaus Igor.
  • UShirou Fujimoto.

IBlue Exorcist ingenye ye- kakhulu odumile uchungechunge lwamademoni ngesizathu. Kugcwele amandla, futhi kugcizelela ukubaluleka kwabangane nomndeni.Lezi yizinhlobo zezingcaphuno ongazilindela kulokhu okuthunyelwe. Ngezingcaphuno ezimbalwa 'ezijabulisayo' zokukusiza ukhumbule i-anime nge.

Noma iziphi iziphakamiso zingabiwa kumazwana abekiwe.

Izilinganiso zeBlue Exorcist Ezingasoze Zalibaleka:

Izilinganiso zika-Yukio Okumura

U-Yukio Okumura ucaphuna'Kusukela manje kuqhubeke… Ngizovikela umfowethu esikhundleni sobaba.' - Yukio Okumura

U-Yukio Okumura ucaphuna u-1

'Indlela engcono yokuphumelela ukusebenzisa amakhono akho ngokugcwele.' - Yukio OkumuraU-Yukio Okumura ucaphuna u-2

'Noma ngabe ufuna kangakanani, angeke esaba ngumuntu ojwayelekile.' - Yukio Okumura

Izilinganiso ze-Rin Okumura

Izilinganiso ze-Rin Okumurauhlu oluphezulu lwe-anime sonke isikhathi

'Awucabangi ukuthi izinkumbulo eziyiqiniso ziyinhlanganisela yezimnandi nezibuhlungu?' - Rin Okumura

I-Rin Okumura Izilinganiso 2

“Ubungangethemba, ngakho nami ngizokwethemba. Lokho kusho ukuthi ukuba abangane, akunjalo? ' - Rin OkumuraIzilinganiso ze-Rin Okumura 1

“Ubumthanda kakhulu ubaba, angithi? Yingakho wawudabukile. Ngiyafana - asibe abangani. ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna

'Musa nje ukwahlulela abantu ngendlela ongathanda ngayo.' - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna 1

'Okwedlule akumele kukuvimbe ekufezeni izinhloso namaphupho akho.' - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna 2

'Unondindwa wokuphila, ngakho-ke uma kulula, wenza kabi.' - Rin Okumura

i-anime ekalwe kabi kunayo yonke isikhathi

URin Okumura ucaphuna u-3

“Angihlakaniphile ngokwanele ukuthola izimpendulo noma ngabe ngichitha isikhathi esingakanani ngicabanga. Engingakwenza manje ukukhipha ikhanda lami ngigijimele phambili. ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna i-4

“Siyapheka ngoba sifuna ukujabulisa umuntu ngokudla kwethu. Siyajabula uma besitshela ukuthi kuhle. Yingakho ngithanda ukupheka nokuthi kungani ngifuna ukupheka. ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna u-5

'Okwamanje, konke isilima njengami esingakwenza ukuqhubeka nokuqhubekela phambili.' - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna u-6

'Ngizosebenzisa amalangabi ami ngenhloso engcono!' - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna u-7

“Angikwazi ukwehlela lapha! Ngathembisa ethuneni likababa ukuthi ngizoba yisidlamlilo esikhulu njengaye futhi ngikhahlele imbongolo kaSathane! ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna i-8

“Senelisekile manje? Uma lokhu namanje kunganele kuwe, ngizokulwa izikhathi eziningi ngendlela ofuna ngayo. Sengijwayele le nkinga. Ngakho-ke ngiyakuncenga: musa ukuhudulela abantu abangenacala kulokhu. ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna u-9

“Anginandaba nokuthi uthini noma ucabangani. Ubaba nguShiro Fujimoto akekho omunye! ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna u-10

'Impela kuhle ukuhlakanipha, kodwa ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi kube khona zonke izinhlobo zabantu emhlabeni.' - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna u-11

“Angisona isikhali sakho, inkosi yamademoni, noma umsindisi! NginguRin Okumura! Futhi lapho sengiqedile, ngizoba yisazi sokukhipha amadimoni esihle kunazo zonke owake wabeka amehlo akho kuzo. ” - Rin Okumura

URin Okumura ucaphuna i-12

'Ungangikhuluma kabi ngendlela ongathanda ngayo, kodwa ungahlekisi ngomfowethu!' - Rin Okumura

Izilinganiso ze-Neuhaus Igor

Izingcaphuno zikaNeuhaus Igor

“Angisoze ngamxolela uSathane, nanoma yimaphi amademoni akhe! Futhi impela akuyona indodana kaSathane! Ngizokubulala, ngisho noma kungangilahlekisela ngokuphila kwami! ” - Neuhaus Igor

UNeuhaus Igor ucaphuna u-1

'Akunandaba ukuthi ubukeka kanjani, inqobo nje uma ukwahlulela kwakho kufiphele ngeke ulithole iqiniso.' - Neuhaus Igor

Izilinganiso zikaShiro Fujimoto

UShiro Fujimoto ucaphuna u-1

ucezu oluhle lwe-romance anime

'Ngiguga kakhulu ukuthi ngivikele ingane efana nawe.' - UShiro Fujimoto

UShiro Fujimoto ucaphuna

'Awusoze wakwazi ukuqhubekela phambili uma wesaba ukungcolisa izandla zakho.' - UShiro Fujimoto

UShiro Fujimoto ucaphuna 2

“Siwula esincane, amadimoni akhona, kulungile. Zingaphakathi kwezinhliziyo zethu. ' - UShiro Fujimoto

UShiro Fujimoto ucaphuna u-3

“Lalela, Rin. Uma uqhubeka kanjena, uzoba wedwa. Sebenzisa amandla akho komunye umuntu, ezintweni ezinomusa. Ngifuna ube umfana opholile onabangani abaningi abathandwa amantombazane! ' - UShiro Fujimoto

UShiro Fujimoto ucaphuna i-4

'Uma ungakuthandi ukuphathwa njengengane, kungani ungazami ukukhombisa ukuthi ukhule kangakanani.' - UShirou Fujimoto

Izilinganiso zeShima Renzou

Izingcaphuno zikaShima Renzou

ucezu olungcono kakhulu lwempilo i-anime ebizwa

'Ngingasho kuphela inhlanhla yamantombazane.' - UShima Renzou

UShima Renzou ucaphuna u-1

'Ungumuntu olungile .. Ngiyakwethemba.' - UShima Kinzou

Izilinganiso zikaNoriko Paku

UNoriko Paku ucaphuna

'Angimthandi umuntu owenza isiwula ngabantu abazimisele.' - UNoriko Paku

Izingcaphuno zikaRyuji Suguro

URyuji Suguro ucaphuna

“Anginayo i-spineless njengawe! Ngizoba yi-Exorcist yangempela futhi nginqobe uSathane! ” - URyuji Suguro

URyuji Suguro ucaphuna 1

'Ungazihleki izifiso zabanye abantu!' - URyuji Suguro

Izilinganiso zeBlue Exorcist 1

“Yeka ukuzama ukuxazulula yonke into uwedwa. Ungakhohlwa ukuthi awuwedwa! ” - URyuji Suguro

URyuji Suguro ucaphuna 2

“Ungumuntu ongcolile kangaka! Uzoxosha abantu kanjalo uma uqhubeka. ” - URyuji Suguro

Izilinganiso ze-Izumo Kamiki

Izumo Kamiki ucaphuna

'Ngiyabazonda impela amagwala asho izinto ezinjengokuthi' Ngizomhlula uSathane 'noma ukuthi' singabangani. ' Lapho abakwaziyo ukuthi babaleke ngezikhathi ezibucayi… Emva kokukhipha amagama amahle. ” - Izumo Kamiki

Izumo Kamiki ucaphuna 1

“Ngokuzithoba ngibiza onkulunkulu bokuvuna. Landela izifiso zami, ungashiyi noyedwa ongagcwaliseki! ” - Izumo Kamiki

Izilinganiso zeShiemi Moriyama

Izilinganiso ze-Blue Exorcist 2

ingcezu yamahlaya engcono kakhulu yempilo anime

“Akumele ngikhale. Esikhundleni sokuchitha isikhathi ngikhala, namuhla ngizoba nabangane! ” - UShiemi Moriyama

UShiemi Moriyama ucaphuna

“Noma ungangizonda, ngisakuthanda kakhulu!” - UShiemi Moriyama

UShiemi Moriyama ucaphuna u-1

'Akunandaba ukuthi wazalwa nini, ngiyajabula ukuthi ulapha!' - UShiemi Moriyama

UShiemi Moriyama ucaphuna 2

'Ngiyayithanda le ndawo ... futhi ngithanda uGogo wami kakhulu.' - UShiemi Moriyama

UShiemi Moriyama ucaphuna u-3

'Noma ngabe zibolile kangakanani lezo zinhlamvu, singenza yonke into iqhakaze ibe luhlaza ngokuphindwe kayinkulungwane.' - UShiemi Moriyama

UShiemi Moriyama ucaphuna i-4

“Angeke ngibe kanjena, ngihlale ngikhale kanjalo. Ngiye ngibe namandla ngisho nokuqina. Kusekude ukuthi ngihambe ngaphambi kokuba ngithole umoya wokhula. Ngizokubamba, ngakho-ke ngilinde. ” - UShiemi Moriyama

Izilinganiso zeShura Kirigakure

Izingcaphuno zikaShura Kirigakure

“Shiro, ubungasiphakamisi isikhali. Ubukhulisa indodana. ” - UShura Kirigakure

-

Umthombo wesithombe ofakiwe: Iphephadonga Elibhakabhaka Elihlaza Okwesibhakabhaka

Kunconyiwe: 21 Kwama-Anime Ama-Anime acaphuna kakhulu mayelana Nempilo