Zonke Izingcaphuno Ezinkulu Kunazo Zonke ZikaHaganai Zaso sonke Isikhathi Ezijula!

Hagaai iphepha lodonga

UHaganai: Anginabo abaningi Abangane Izilinganiso kuthathwe kulezi zinhlamvu:

  • Kodaka Hasekawa.
  • Yozara Mikazuki.
  • URika Shiguma.

UHaganai: Anginabo Abangane Abaningi ucezu lochungechunge lwempilo olunjalo Ngokujulile kunokwejwayelekile. Kumayelana nesizungu nemizabalazo eza nayo.Le ngqikithi ezuzisayo yopha izingcaphuno kanye nemigqa evela kubalingiswa abambalwa abaphambili.

Bengicabanga ukuthi ngizokwabelana ngayo ukuze ukwazi ukuthatha okuthile kuyo. Futhi ukugijima inkumbulo yakho uma uyi- fan ye-anime.

Ake sifike kukho!1. Izilinganiso zeRika Shiguma

izingcaphuno zika rika shiguma

ucezu oluhle kakhulu lwezothando lwe-anime

“Awuthandi ukuba nesizungu, kodwa wesaba abantu abazwakalisa uthando lwabo kuwe. Wenza sengathi awunaki. Uyabaleka. Uyayihlanza. Uyafihla. Uyala. Uze uziqambele amanga, uqiniseke ukuthi akekho onemizwa ngawe. ” - URika Shiguma

2. Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa

kodaka izingcaphuno zegawawa'Ukwahlulela izinto ngokususelwa ekubukekeni kukodwa ... lokho nje kunonya.' - Kodaka Hasegawa

Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 1

“Kuyajabulisa ukwahlulelwa ngokubukeka kwakho kuphela. Kumunca i-hardcore. ” - Kodaka HasegawaIzilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 2

ikhombisa njengesithandwa ku-franxx

'Nganoma yisiphi isizathu abantu bacabanga ukuthi uma ungenabo abangane kukhona okungahambi kahle kuwe.' - Kodaka Hasegawa

Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 3“Ingabe ikhona ngempela into enjalo? Abangane beqiniso abahlala phakade? ” - Kodaka Hasegawa

Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 4

Ukuba nesiteketiso kukwenza uzizwe ukhethekile. ” - Kodaka Hasegawa

Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 5

'Bangahlekisa ngami, kodwa ngiyazithanda izinwele zami ngoba zihlala zingikhumbuza yena.' - Kodaka Hasegawa

Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 6

imibukiso emihle kakhulu ye-anime sonke isikhathi

'Abantu bahlala begxumela eziphethweni ngezinto abangazi lutho ngazo.' - Kodaka Hasegawa

Izilinganiso ze-Kodaka Hasegawa 7

inombolo eyodwa ye-anime sonke isikhathi

'Zama ukwazi okuthile ngaphambi kokuthi uqale uphonsa imibono.' - Kodaka Hasegawa

3. Izilinganiso ze-Yozara Mikazuki

izingcaphuno zozora mikazuki

“Awudingi ukwenza abangane abayikhulu. Mane wenze abangane bangempela obakhathalelayo cishe izikhathi eziyikhulu. Noma ngabe unaye kuphela, inqobo nje uma bengumngani obakhathalele ngempela. ” - Yozora Mikazuki

izingcaphuno zozora mikazuki 1 1

“Kukukhathaza lapho umuntu evele avele anyamalale anyamalale ngaphandle kwezwi. Uma uzogcina ulimele ekugcineni, kungcono ungazakheli nhlobo izibopho. ” - Yozara Mikazuki

izingcaphuno zozora mikazuki 2 1

“Abantu bayathanda ukulimaza abanye lapho bengeke bazilimaze bona. Njengokubulala izilwane, noma abantu abavuthayo ku-inthanethi. Futhi uma ilitshe lenza iphutha, libhebhethekisa ilangabi nakakhulu, futhi isiqhwaga liba mnandi ngokwengeziwe ngaso. ” - Yozora Mikazuki

izingcaphuno zozora mikazuki 3

“Akufani nokuthi ngifisa ukuba nabangane, noma kanjani. Angithandi nje ukubukelwa phansi njengalowo muntu odabukile ongenabo nabangane. ” - Yozora Mikazuki

izingcaphuno zozora mikazuki 2

ucezu olungcono kakhulu lwempilo i-anime ebizwa

“Akuyona imfihlakalo. Akukho okunye engingakwenza. Angazi ngenza kanjani abangane. ” - Yozora Mikazuki

izingcaphuno zozora mikazuki 1

'Abantu bayakujabulela ukuhlasela abanye uma bazi ukuthi ngeke balimale ngale ndlela.' - Yozora Mikazuki

-

Kunconyiwe:

Iqoqo Lezilinganiso Ezijulile ZaseVinland Saga

14 Izilinganiso ze-Anime Ezivela Egameni Lakho