Abazali Bamangalela I-Demon Slayer Inodlame Olukhulu Kwezingane, Kepha Abanye Abavumi