Mhlawumbe Awukaze Uzwe Ngemibukiso engama-22 yama-Anime, kepha kufanelekile ukubukwa